KONTAKTINFO

Fakturaadresse:
AKG Rengjøring AS
Rådhusgata 1
8450 Stokmarknes

Besøk og leveringsadresse:
AKG Rengjøring AS
Søndregt. 42
8450 Stokmarknes

Telefon: 76 15 26 96    
Faks:    76 15 20 55    
Mobil: 90 99 50 29 For daglig leder:  Pankaj Bhart
Mobil: 90 99 50 30 For kontormedarbeider: Ann-Katrin Grimstad

E-mail: post@akg.as

Sortland Storsenter